نمونه کارهای نرم افزار

سامانه پرسنلی و اداری

* موضوع: مشاهده و دریافت فیش های حقوق پرسنل * کارفرما: شرکت تعاونی منطقه آزاد کیش، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا: 1398

سامانه ایثارگران

* موضوع: بانک اطلاعاتی امور ایثارگران و جانبازان * کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا: 1398

سامانه ثبت سوابق اجرائیات

* موضوع: ثبت بازدیدهای دوره ای و تخلفات واحدهای خدماتی، اداری، تجاری، مسکونی منطقه آزاد کیش * کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا: 1398

سامانه محاسبه عوارض خودرو

* موضوع: محاسبه عوارض سالیانه خودرو و پرداخت آنلاین * کارفرما: شرکت عمران ,آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا: 1399

سامانه مشاهده صورتحساب فاضلاب

* موضوع: صدور صورتحساب فاضلاب مشترکین * کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا: 1397

سامانه امور اتباع خارجی

* موضوع: سیستم بایگانی و ثبت رویدادهای مرتبط با اتباع خارجی * کارفرما: سازمان منطق آزاد کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا: 1397

سامانه مناقصات و مزایدات

* موضوع: پورتال اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات * کارفرما: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا: 1402

سامانه رسیدگی به شکایات

* موضوع: ثبت و پاسخ گویی به شکایات و انتقادات، پیشنهادات * کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش، سازمان منطقه آزاد چابهار * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا: 1402،1400

نرم افزار محاسبه شارژ ساختمان

* موضوع: صدور صورتحساب شارژ، آب و فاضلاب و سایر هزینه های ساختمان * کارفرما: مجتمع مسکونی خورشید کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا: 1397

سامانه تحت وب مدیریت پروژه

* موضوع: مدیریت پروژه های شرکت سرمایه گذاری و توسعه * کارفرما: شرکت رهپویان کرج کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا: 1396

سامانه ارزیابی کیفی مشاورین

* موضوع: ارزیابی و رتبه بندی شرکت های مشاور در تخصص های مختلف * کارفرما: معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا: 1399

سامانه ارزیابی مصالح ورودی جزیره کیش

* موضوع: ارزیابی کیفی مصالح ورودی به جزیره کیش * کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا: 1402

سامانه محاسبه حق انشعاب فاضلاب

* موضوع: پرداخت حق انشعاب فاضلاب * کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا:

سامانه پرسنلی حقوق و دستمزد

* موضوع: * کارفرما: * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا:

سامانه مناقصات و مزایدات شرکت عمران و مسکن تجارت آتیه کیش

* موضوع: پورتال اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات * کارفرما: شرکت عمران و مسکن تجارت آتیه کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا:1401

سامانه جشنواره ها و رویدادها

* موضوع: پورتال اطلاع رسانی جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی ,هنری و اجتماعی با قابلیت ثبت نام و شرکت در رویدادها توسط متقاضیان * کارفرما: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا: 1398

سامانه محاسبه و پرداخت حق معابر

* موضوع: * کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش * تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net * پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس * سال اجرا: