توسعه نرم افزار

مشاوران فنی ما با تجزیه و تحلیل نیاز های شما به شما کمک خواهند کرد تا راه حل های مناسب برای نرم افزار های مدیریت کسب و کار خود را انتخاب نمائید.

شرکت یاس کیش با ارائه روند کامل تولید نرم افزار، از شروع طراحی و پیاده سازی، آزمایش نرم افزار و کیفیت، به کار گیری و استفاده از نرم افزار و همین طور به روز رسانی و پشتیبانی آن، اقدام به توسعه راهکار های مبتنی بر نرم افزار می نماید. خدمات طراحی و توسعه نرم افزار ارائه شده توسط شرکت یاس کیش شامل موارد زیر میباشد:
  

پروژه های نرم افزاری پس از تجزیه و تحلیل و ارزیابی عمیق نیازها تحت پلتفرم مایکروسافت دات نت و تکنولوژی های وابسته به آن تولید شده و در تمامی فازهای توسعه مستندات مربوطه ایجاد و در صورت تمایل در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.


شرکت یاس کیش استاندارد ها و چهارچوب های انعطاف پذیری را برای هر پروژه (صرف نظر از اندازه و یا پیچیدگی پروژه) در زمان و هزینه که هر دو این مسائل از چالش های مشتریان ما است فراهم میکند. این روش های کاربردی برای هر پروژه طراحی و تولید نرم افزار، کاملا اختصاصی هستند تا نرم افزاری با کیفیت و قابل اطمینان برای شما آماده گردد.


 

ادامه
shape
shape
shape
shape
shape
shape

توسعه نرم افزار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape