shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تهیه و تامین تجهیزات

شرکت یاس کیش با استفاده از شبکه های تأمین تجهیزات فن آوری مختلف خود، آمادگی لازم برای تأمین انواع تجهیزات، اقلام و کالاهای تخصصی مبتنی بر فن آوری روز را داشته و بر اساس برنامه راهبردی کارفرما اطمینان از تطابق امکانات تجهیزات با انتظارات کارفرما را لحاظ خواهد کرد. ضمنا با توجه به شناختی که از بازار کسب و کار فن آوری در ایران حاصل کرده ایم و با عنایت به تجربه کارشناسان این شرکت در حوزه کسب و کار، راه کار لازم برای کسب خدمات پس از فروش مطابق تعاریف انجام شده را پیش بینی می نماید.

image